بیا روزمون رو شیرین کنیم

بیا روزمون رو شیرین کنیم

صبحانه برای بیماران قلبی

صبحانه؛ سوپاپ قابل اعتماد قلب صبحانه مناسب اولین و مهم ترین وعده غذایی در سبد روزانه بیماران قلبی است. البته هستند کسانی که متاسفانه با این وعده روزانه مشکل دارند و فکر می کنند اگر صبحانه را حذف کنند لاغرتر می شوند و یا بدنی سالم تر خواهند داشت. این یک باور کاملا اشتباه است […]